DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Provádíme veškeré služby související s nákupem, osazováním a údržbou svislého a vodorovného dopravního značení na komunikacích I., II. a III. třídy, dle platných norem. Veškeré dopravní značky - zakázky jsou realizovány na základě konkrétní Rámcové smlouvy, Smlouvy o dílo, popř. objednávky na určitou činnost. Na provedené služby poskytujeme záruky a veškeré garance. Slevy a konkrétní lhůty jsou upraveny v našich smluvních podmínkách, které jsou k dispozici na vyžádání pro určitou zakázku.